medial geniculate body

Talamus’un arka ucunda, -corpus geniculatum laterale’nin içyan tarafındaki-mediyal dizli çekirdeği içeren küçük tümsek; içyan dizli cisim

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir