Meckel’s diverticulum

Vitellüs kanalının küçük bir bölümünün, embriyonal dönemde kapanmaması sonucu oluşan, -ileoçekal birleşme yerine yakın olmak üzere- ileum’a açılan kör kese ile belirgin doğuştan bağırsak anomalisi; Meckel divertikülü

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir