majör sublingual duct

Dilaltı tükürük bezinin, ağız tabanına açılan ana kanalı; Bartholin kanalı; dilaltı tükürük bezi büyük kanalı,

Categories:

Bir Cevap Yazın