magnetic resonance imaging

Güçlü manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılarak, incelenen vücut bölgesi veya organı -seçilen düzlemde- kesitler halinde görüntüleme; manyetik rezonans görüntüleme (Bu yöntemde, güçlü manyetik alan içine yerleştirilen hasta vücudunda hidrojen atomları çekirdeklerindeki -manyetik alana uygun diziliş gösteren- protonların, dışarıdan gönderilen uygun frekansta radyo dalgaları etkisiyle titreşim göstererek yerlerini değiştirmeleri ve bu esnada yüksek elektromanyetik enerji kazanmaları, radyo dalgalarının kesilmesi ile eski yerlerine dönen protonlar tarafından geri salınan bu enerjiye ait sinyallerin özel alıcı (anten)’lar tarafından kaydedilerek, bilgisayar sentezi ile -seçilen düzlemde- kesitsel görüntü haline getirilmesi söz konusudur. Manyetik titreşim yoluyla görüntüleme, incelenen doku ve organlara ait anatomik bilgilerin yanı sıra -normal dokuyu patolojik dokudan ayırma açısından- onların kimyasal yapıları hakkında da bilgiler verir. Hastanın, iyonizan radyasyona maruz kalmayışının en büyük avantajı oluşturduğu bu yöntemle, özellikle yumuşak dokular, beyin, kalp ve büyük damarların görüntülenmesi tanı bakımından büyük değer taşır.), mr, mrg

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir