luteinizing hormone (LH)

Hipofiz ön lobu tarafından salgılanan, kadında ovulasyonu takiben korpus luteum’un oluşmasını ve ondan progesteron salgılanmasını, erkekte ise testis’in interstisyel hücrelerinden testosteron salgılanmasını uyarıcı hormon; lüteinize edici hormon

Categories:

Bir Cevap Yazın