Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

lumbocostal ligament

12. kaburga’dan başlayarak 1. ve 2. bel omurlarının transvers çıkıntılarının uçlarına uzanan bağ dokusu şeridi; lumbokostal ligament

Exit mobile version