long extensor muscle of thumb 

Bk. musculus extensor pollicis longus


Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir