locus

(L.): 1- Yer; mevki; herhangi bir organ veya oluşumun bulunduğu yer; lokus. 2- Enfeksiyonun kaynaklandığı yer; enfeksiyon odağı. 3- Gen lokusu. Bk. gene locus

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir