Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

lobules of testis

Testis’teki, bağ dokusundan ince bölmeciklerle birbirinden ayrılmış, kıvrıntılı sperm borucukları (tubuli seminiferi contorti)’nı içeren, koni şeklindeki küçük bölümler; testis lobcukları; testis lobülleri (Sayıları her bir testis’te 200 kadardır)

Exit mobile version