Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

liver sinusoid

Venaportae hepatis’in, karaciğer lobülleri arasında seyreden uç dallarının açıldığı venöz aralıklardan her biri; karaciğer sinüzoidi.

Exit mobile version