liver sinusoid

Venaportae hepatis’in, karaciğer lobülleri arasında seyreden uç dallarının açıldığı venöz aralıklardan her biri; karaciğer sinüzoidi.

Categories:

Bir Cevap Yazın