leukemoid reaction

Bazı enfeksiyon, toksikasyon ve malign tümörlerde, kanda lösemi’ye benzer değişiklikler (aşın lökositoz, anormal lenfositler vb.) görülüşü ile belirgin -lösemi ile ilgisi bulunmayan- geçici durum; lösemoid . (lökemoid) reaksiyon

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir