Krukenberg’s tumor

Ovaryum’da sekonder olarak gelişen, primer odağın gastrointestinal sistemde bulunduğu, taşlı yüzük görünümündeki hücrelerle belirgin kötü huylu metastatik tümör; Krukenberg tümörü (Krukenberg tümörü, genellikle tanı konulmamış mide kanserinin ovaryum’da metastazı olarak kendini belli eder ve hemen her zaman iki taraflıdır)

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir