Kristeller’s maneuver

Uterus fundusu üzerine, pelvis giriminin ekseni yönünde el ile baskı yaparak fetüsü doğurtmaya yönelik bir yöntem; Kristeller manevrası (Tehlikeli bir işlem olup, uterus’ta rüptür olabilir).

Categories:

Bir Cevap Yazın