Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

Kısaltmalar

A. Almanca
a. arteria (arter)
Af. Afrika yerli dili
Ar. Arapça
Bk. Bakınız
cc santimetre küp
cm santimetre
F. Fransızca
G. Grekçe
g gram
H. Hintçe
1. ispanyolca
ita. italyanca
J. Japonca
kg kilogram
L. Latince
M. Malaya yerli dili
m. musculus (kas)
mg miligram
ml mililitre
n. nervus (sinir)
T. Türkçe
V. vena (ven)
vb. ve başkaları, ve benzerleri
Exit mobile version