ketamine hydrochloride

Kısa süreli anestezi oluşturmada intravenöz ya da intramüsküler kullanılan bir genel anestetik; ketamin hidroklorür.

Categories:

Bir Cevap Yazın