kernicterus

(A.): Yenidoğanda herhangi bir sebeple gelişen ağır sarılıkta, hiperbilirübinemi sonucu beyinde özellikle bazal ganglionlarda aşırı bilirübin birikimiyle belirgin -konvülsiyonlara uzanan- ağır durum; kemikte-rus.

Categories:

Bir Cevap Yazın