-y

Beli bir durumu ya da niteliği belirtmek üzere sonek.