pupillary zone

İris’in ön yüzünün merkezi (iç) bölümü; iris’in pupiller bölümü,

pellucide zone

Saydam kuşak. Bk. zona pellucida