missed abortion

20. gebelik haftasından önce ölen embriyo veya fetüsün, -dışarı atılmaksızın-… devamı missed abortion

methyl yellow

Asit ya da alkalen sıvıyı belirlemede, belirteç olarak kullanılan bir… devamı methyl yellow

mental aberration

mental aberasyon; Kişinin zihinsel ve psişik bakımdan normal olmayışı