lordotic albuminuria

Omurgadaki lordoz haline bağlı albüminüri; lordotik albüminüri

lung abscess

Akciğer apsesi. Bk pulmonary abscess.

lacrimal abscess

Göz yaşı kesesi içinde gelişen apse; lakrimal apse.