local anesthetic

Bilinç kaybı olmaksızın, uygulandığı vücut bölgesinde sinirsel iletimi durdurarak anestezi… devamı local anesthetic

lung abscess

Akciğer apsesi. Bk pulmonary abscess.

lacrimal abscess

Göz yaşı kesesi içinde gelişen apse; lakrimal apse.