love

Herhangi bir şeye karşı duygusal ilgi ya da yakınlık; sevgi;… devamı love

labile

Çabuk değişebilen; bir durumdan diğer bir duruma kolaylıkla geçebilen; kararsız;… devamı labile

lime water

Kireç suyu. Bk. aqua calcis.