illegal abortion

Bk. criminal abortion

isolation ward

Bulaşıcı hastalık gösteren hastaların yatırıldığı koğuş; tecrit koğuşu,