angiokeratoma corporis diffusum

Bk. Fabry’s disease

Addison’s anemia

Addison anemisi, Bk. pernicious anemia

arteriovenous anastomosis

Arterlerle venler arasıda, arada kapillere gerek göstermeksizin araçsız ilişki bulunması… devamı arteriovenous anastomosis