invagination

1- Bir kısmın kendini izleyen diğer bir kısım içine -kese veya eldiven parmağı şeklinde- girişi; özellikle bir kalın bağırsak bölümünün -tıkanmaya uzanmak üzere- kendisini izleyen bağırsak bölümü içine girişi; invajinasyon. 2- Gastrulasyon’da, bir kısım epiblast hücrelerinin primitif çizgiye göç edişini takiben -endoderm ve mezoderm’i oluşturmak üzere- primitif çizginin altına kaymaları. 3- Fıtık onarımında uygulanan bir ameliyat şekli,

Bir Cevap Yazın