internal hazards

Vücut içine yerleştirilmiş radyoaktif maddeden çıkan iyonize radyasyona maruz kalışın sebep olduğu tehlikeler; iç kaynaklı radyasyon tehlikeleri,

Bir Cevap Yazın