Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

indoleacetic acid

Triptofan’ın parçalanma ürünü olarak oluşan ve idrarda çok az miktarda bulunan bir asit; indolasetik asit.

Exit mobile version