indirect auscultation

Organda meydana gelen sesleri stetoskop aracılığıyla dinleme; dolaylı oskültasyon

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir