indigo carmine test

Böbrek çalışmasını değerlendirme amacıyla intravenöz indigo karmin çözeltisi verilişini takiben, boyanın idrara geçiş süresinin belirlenmesi; indigo karmin testi (Boyanın, enjeksiyonu takiben 5-6 dakika içinde idrara geçişi böbrek çalışmasının normal olduğunu gösterir)

Bir Cevap Yazın