Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

immunosuppressive drug

İmmünosüpresyon oluşturucu ilaç; immünosüpresif ilaç.

Exit mobile version