immunoglobulin A (IgA)

Kan serumunun yanı sıra tükürük, kolostrum, gözyaşı, bronşiyal ve gastrointestinal salgılarda da nispeten yüksek yoğunlukta bulunan, viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı -mukoza yüzeylerinden giren mikropların vücut içine iletimini önleme suretiyle-savunma mekanizmasında rol oynayan immünoglo-bülin tipi

Bir Cevap Yazın