immunodeficiency syndrome

Bağışıklık yetersizliği sendromu. Bk. immunological deficiency syndrome.

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir