im-

Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış vb.) anlamına önek.

Bir Cevap Yazın