hypotonic

1- Kas tonusunün azalışı ile ilgili; tonüs azalışına bağlı; hipotonik. 2- Kaslarda tonüs azalımı ile belirgin; tonüs’te azalma gösteren. 3- Ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncından düşük; vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha düşük ozmotik basınca sahip (çözelti),

Categories:

Bir Cevap Yazın