hypha

(L.) Mantar miçelyumunu oluşturan iplik şeklinde uzantılardan her biri; mantar lifi; mantar iplikçiği; hifa (Hifalar, uç kısımlarından gelişerek uzunlukları artar ve yandan yeni hifaların oluşmasıyla dallanma gösterirler. Bazı mantar hifaları enine bölmelerle parçalara ayrılmıştır. Bu tip hifalara septumlu hifa adı verilir).

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir