Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

hyperventilation tetany

Uzun süre hızlı solunum sonucu, kanda karbon dioksit azalışına bağlı olarak gelişen tetani; hipervantilasyon tetanisi

Exit mobile version