Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

hypertonic

1- Kas tonusunün artışı ile ilgili; tonüs artımına bağlı; hipertonik. 2- Kaslarda tonüs artımı ile belirgin; tonüs’te artış gösteren. 3- Ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncından yüksek; vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha yüksek ozmotik basınca sahip (çözelti).

Exit mobile version