Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

hypersthenuria

Yüksek yoğunlukta idrar çıkışı; vücuda su girişinin azalışı veya herhangi bir sebeple su kaybı sonucu özgül ağırlığı yüksek idrar atılışı; hiperstenüri.

Exit mobile version