hydromorphone hydrochloride

Şiddetli ağrıyı kesmede ağızdan, parenteral (intramüsküler, intravenöz) ya da rektal olarak kullanılan, morfin’e oranla daha etkili, yarısentetik morfin türevi narkotik analjezik; hidromorfon hidroklorür.

Categories:

Bir Cevap Yazın