Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

hvpodermic implantation

Derialtı dokusuna -emilerek kana geçmek üzere- ilaç yerleştirme

Exit mobile version