Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

HLA typing

Organ ya da doku naklinde verici ile alıcı arasındaki doku uyumunu değerlendirme amacıyla, iki taraf vücut hücrelerindeki HLA antijenlerini karşılaştırma esasına dayanan bir test; HLA testi (Alıcı ve verici hücrelerindeki HLA antijenleri birbirinin aynı değilse -alıcıda, verici HLA antijenlerine karşı antikor oluşacağı için- aktarılan organ ya da doku parçası reddedilir),

Exit mobile version