heterozygous

Heterozigozite gösteren; heterozigoziteile belirgin; heterozigoz (birey).

Categories:

Bir Cevap Yazın