hepaticoduodenostomy

Karaciğer ana kanalı (ductus hepaticus communis) ile duodenum arasında ameliyatla geçit oluşturma; hepatikoduodenostomi.

Categories:

Bir Cevap Yazın