hemoglobin

Eritrositlerde bulunan, hem ve globin’den oluşmuş, akciğerlerden dokulara oksijen taşımakla görevli solunum pigmenti; hemoglobin (Arteryel kandaki oksijenle yüklü hemoglobin parlak kırmızı, venöz kandaki oksijenini kaybetmiş hemoglobin ise morumsu renk gösterir. Tüm eritrositlerdeki normal hemoglobin miktarı, kadında 12-16, erkekte 13.5-18 gram/desilitre arasındadır. Normalde Hb A, Hb A2, Hb F ve Hb Gower olmak üzere dört hemoglobin tipi ayırt edilir. Bu normal tipler dışında -çeşitli kan hastalıklarını göstermek üzere- birçok anormal hemoglobin tipleri mevcuttur)

Categories:
Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir