hematosalpinx

Fallop borusu (tuba uterina)’nda kan toplanması; hematosalpenks (Hematometra’yı veya inkomplet tubal abortüsü takiben Fallop borusunun fımbrial ucu tıkandığı zaman gelişir),

Categories:

Bir Cevap Yazın