helleborism

1- Veratrum (çöpleme) alkaloidleri ile zehirlenme; heleborizm. 2- Veratrum (çöpleme) alkaloidleri ile tedavi; heleborizm.

Categories:

Bir Cevap Yazın