Heimlich maneuver

Trakea’yı tıkayan yabancı cismi yerinden oynatıp dışarı atmada uygulanan bir ilk yardım yöntemi; Heimlich manevrası (Yöntemi uygulayan kişi, ayaktaki mağdurun arkasında durup her iki koluyla onun belini sarar. Sağ yumruğunu sternum altına yerleştirir. Sol elini de sağ yumruğu üzerine koyar. Hastayı bu şekilde tutarken aniden içeriye ve yukanya doğru baskı hareketi yapar. Bu hareket, mağdurun göğüs boşluğunda basınç artımına sebep olarak, birden bir kısım havanın yabancı cisimle beraber dışarı çıkmasını sağlar. Gerekirse epigastrium’a yapılan bu baskı hareketi birkaç defa tekrarlanır)

Bir Cevap Yazın