health

Kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden normal oluşu; sıhhat; sağlık (İnsan vücudunun yapı ve çalışması sağlık kavramının bedensel yönü, zihinsel ve duygusal işlevleri sağlık kavramının ruhsal yönü, davranışlar ve sosyal çevreye uyum gibi özellikler ise sağlık kavramının sosyal yönü ile ilgilidir. Sağlığın bu üç yönü ayrı ayrı önemli olduğu gibi, biri diğerini etkilemesi bakımından aralarında uyumlu bir dengenin varlığı da gereklidir. Bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan normal olan ve bu üç unsur arasında uyumlu denge gösteren insan, sağlıklı insandır)

Categories:

Bir Cevap Yazın