hairy tongue

Dil sırtındaki filiform papillaların hipertrofisi sonucu, bu bölgenin tüylü görünüm gösterişi ile belirgin dil; tüylü dil

Rastgele Bir Soru Getir
Rastgele Bir Terim Getir