Site icon tıp terimleri sözlüğü | saglik.sozlugu.org

Guarnieri’s bodies

Çiçek hastalığının deri lezy onlarında, hücre içinde oluşan inklüzyon cisimcikleri; Guarnieri cisimcikleri

Exit mobile version